logo


Süper Dadı, Gözde ERDOĞAN
Pedagog

gozde_erdogan

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden başarı ile mezun oldu. Üniversite bitirme tezini 6 yaş çocuğa sahip anne babaların cinsel eğitim konusunda tutum ve görüşlerini incelemesi üzerine yaptı. Üniversite eğitimi ile beraber 3 yıl Çağdaş Drama Derneğinden Yaratıcı Drama Eğitimini alarak beş kurdan oluşan programı tamamladı. Mezuniyetinin ardından eğitim ve sağlık sektöründe görev yaptı. Aile tutumları, çocuklarda davranış değiştirme ve problem davranışlar, çocuklarda cinsel eğitim konusunda uzmanlaşan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Pedagog Gözde Erdoğan, çocuk ve aile danışmanlığı, anne-baba eğitimleri ve atölye çalışmaları, problem davranışlar, gelişimsel tarama ve takibi, cinsel kimlik kazanımı, çocuklarda anksiyete, kaygı ve korkular, yaratıcı drama ile öğretim ve eğitim danışmanlığı, dil konuşma ve beceri gelişimi, oyun terapisi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Şu anda Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans eğitimine devam eden Pedagog Gözde Erdoğan mutlu anne-baba=mutlu çocuk diyerek ülkemizde nesilden nesile aktarılan tutumlarımız ve değişen davranışlarımızı inceleyerek çocukların sağlıklı birey olarak yetiştirilmesinde anne-babalara ışık tutuyor.

Yorum Yaz

*