logo


Erken Yaşta Dil Öğrenimi Özlem Onay, Eğitimci Neden Erken Yaş? Yabancı dil öğrenmede uygun yaş olup olmadığı konusuna şimdiye kadar kesin bir açıklama getirilememiştir. Ancak dil b[...]