logo


Emel KONAK, Uzman Hemşire Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik bölümü mezunuyum. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. 16 yıldır kadın doğum ve yenidoğan[...]