logo


Boşanma ve Çocuk Beril Öztürk, Uzman Psikolojik Danışman Boşanmanın sonrasında yaşanılan ortama uyum sağlama için geçen zaman periyodu, ölüme göre daha uzun olmaktadır. Araştırmacı[...]