logo


Süper Ergenler 🙂 Beril Öztürk, Uzman Psikolojik Danışman Ergenliğin çoğunlukla kötü ve sancılı bir dönem olduğu algısı vardır. Ergenlere ilişkin kalıpyargılar abartılmıştır. Yapıla[...]