logo


Ölüm ve Çocuk Beril Öztürk, Uzman Psikolojik Danışman Yas, sevilen birinin ölümünden sonra kayıp yaşayan bireyler tarafından gösterilen fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal [...]